Інформація
Світловодська

smart-gromada

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ
щодо реалізації проекту “SMART ГРОМАДА - СТВОРЮЄМО РАЗОМ!”
між Світловодською міською радою та ГО “Агенція інноваційного, сталого розвитку та ресурсоефективності”

м. Світловодськ                                                                                    01 грудня 2017 року

Світловодська міська рада Кіровоградської області в особі міського голови Козярчука Валентина Валентиновича, що діє на підставі Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації” (далі – Сторона 1), з однієї сторони, та ГО “Агенція інноваційного, сталого розвитку та ресурсоефективності”, в особі керівника проекту Альохіна Володимира Миколайовича, що діє на підставі Статуту ГО (далі – Сторона 2), з другої сторони, іменовані разом Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Меморандум про співпрацю (далі – Меморандум) і погодили наступні його умови:

1. Загальні положення

1.1. Підписанням цього Меморандуму Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільна та узгоджена співпраця щодо реалізації проекту “SMART ГРОМАДА – СТВОРЮЄМО РАЗОМ!” (далі – Проект), що передбачає визначення концептуальних засад щодо створення “smart” громади для подальшого інфраструктурного, технологічного та соціального розвитку громади в цілому, та підвищення якості життя кожного її мешканця зокрема.
1.2. Меморандум визначає заходи, направлені на ознайомлення з комплексом систем “SMART ГРОМАДА”, надання консультацій, методичних рекомендацій / інформації, організації навчання з оптимізації адміністративних процесів та створення веб-сервісів для їх автоматизації щодо вирішення питань створення “smart” громад та адміністрацій, питань енергоефективності та енергозбереження, створення умов для залучення інвестицій та налагодження результативної співпраці мешканців громади і органів місцевої влади, створення умов прозорості та відкритості місцевої влади, електронного врядування тощо.
1.3. Суть цієї ініціативи полягає в можливості впровадження сучасних інформаційних технологій з метою модернізації та розбудови технологічної інфраструктури громади, використання технологій для розроблення нових стандартів енергоефективності та енергозбереження, ефективного використання бюджетних коштів, управління громадою та залучення громадськості до процесів покращення життєдіяльності громади.
1.4. Ключовими принципами співробітництва є відкритість Сторін по відношенню один до одного, рівність, взаємність, використання єдиних технічних стандартів та взаємна сумісність, орієнтованість на інтереси і потреби споживачів послуг, публічність та готовність до розширення меж співробітництва.

2. Області співробітництва сторін

2.1. З метою виконання цього Меморандуму Сторони визначають наступні напрями взаємного співробітництва:
2.1.1. виконання схваленої Кабінетом Міністрів України від 20 вересня 2017 року “Концепції розвитку електронного урядування в Україні до 2020 року”;
2.1.2. сприяння побудові взаємовигідного партнерства між виконавчими органами міської влади та місцевою громадою за рахунок створення сучасної ефективної платформи управління міською архітектурою та даними;

►►►